Tin Tức >> Cập nhật mới ngày 21/04/2014
Lượt xem: 603

Các Nhà Quản Lý Thân Mến !
 

Thứ 2 ngày 21/04/2014 FCM sẽ bảo trì server định kỳ hàng tuần thời gian dự kiến từ 04h00 - 10h00 đồng thời sẽ cập nhật mới cho game với thông tin chi tiết như sau :
 
 
  THAY ĐỔI PHẦN THƯỞNG NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY :
 
 
  • - ​Thời gian : 21/04/2014 - 12/05/2014
  • - Thông tin : Số Gold thưởng cho Nhiệm vụ hàng ngày sẽ được x2 số Gold so với bình thường trong khoảng thời gian trên.

   GÓI NGÔI SAO CẤP 7 :
 
  • - ​Giá : 1.700 Cash
  • - Thông tin : Mỗi tài khoản chỉ mua tối đa được 3 gói.
 
  +   x 15 +   x 5 

 

 
  GÓI P+ :
 
  • ​- Giá : 8.000 Cash
  • - Thông tin : Mỗi tài khoản chỉ mua tối đa được 1 gói.

  +   x 100 

FCM Team !

 

Các tin liên quan