Thông Báo >> Bảo trì đột xuất hệ thống đăng nhập game bằng tài ...
Lượt xem: 654

Các Nhà Quản Lý Thân Mến !

FCM Team xin thông báo ngày 09/07/2014 FCM sẽ bảo trì hệ thống đăng nhập game bằng tài khoản facebook đột xuất trong khoảng thời gian dự kiến từ 05h00 - 07h00 để kiểm tra lại hệ thống. Trong thời gian này,các bạn không thể đăng nhập vào game bằng tài khoản facebook được, các bạn lưu ý để tránh lãng phí thời gian chơi game nhé !


FCM TEAM !

Các tin liên quan