Tạo Đội Bóng

Tạo Đội Bóng

Làm Thế Nào Để Tham Gia Các Trận Đấu?
1. Chọn Máy Chủ Cho Đội Bóng

Hình 1.1 Chọn máy chủ
1) Nút Exit (thoát):  Thoát khỏi trò chơi
2) Nút Refresh (Làm Mới) : Làm mới danh sách và trạng thái các máy chủ  
3) Nút Enter : Dùng để chọn máy chủ

2. Tạo Câu Lạc Bộ
 Hãy bắt đầu bằng cách đặt tên cho đội bóng của bạn

 Hình 1.2 Khởi tạo đội bóng
1) Tên đội bóng: Tên của đội bóng được cho phép dùng 7 kí tự thường và 14 kí tự Hàn Quốc. bạn nhập tên vào ô và sau đó nhấn vào nút Kiểm tra để kiểm tra xem tên bạn có hợp lệ hay bị trùng lập hay không. 
2) Chọn biểu tượng cho đội bóng: Bạn có thể chọn Quốc Gia và sau đó lựa chọn biểu tượng của đội bóng trong quốc gia đó để có thể bắt đầu tham gia các trận đấu
3) Thay đổi cầu thủ: Khi tạo đội bóng bạn sẽ có 18 cầu thủ. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi các cầu thủ trước khi xác nhận.
Sau khi hoàn tất bạn hãy nhấn nút Mũi tên "tiếp theo" phía dóc dưới bên phải màn hình để tiếp tục 
3. Chọn Giải Đấu (Sân Nhà)
 Sau khi chọn Quốc Gia bạn phải chọn Thành Phố nơi sân nhà của bạn.

Hình 1.3
Ở Bước này bạn cần chọn 1 đội bóng cụ thể để bắt đầu
1) Tên Quốc Gia: Trước hết đội bóng cần Chọn Quốc Gia để sau đó có thể xác định được thành phố của bạn.
2) Danh sách thành phố: Tùy vào mật độ các đội bóng trong thành phố. Nếu các đội bong trong cùng 1 thành phố quá nhiều bạn sẽ không thể lựa chọn.
3) Nút Kết thúc: Khi việc tạo đội bóng hoàn tất hãy bấm vào đấy để trở về màn hình chính và bắt đầu thử thách cho riêng bạn.