Nâng Cấp Cầu Thủ

Nâng Cấp Cầu Thủ

Một Chức Năng Vô Cùng Quan Trong Trong Việc Xây Dựng Đội Hình.

Ở phần này các nhà Quản lí sẽ có 2 lựa chọn để nâng cấp cầu thủ, nhằm tăng thêm các chỉ số. 

Trước tiên chúng ta đến với phần Kết Hợp Cầu thủ.

Ở phần này sẽ sử dụng 5 cầu thủ để kết hợp thành 1 cầu thủ ngẫu nhiên mang trên người những ưu điểm của các cầu thủ đó. Cấp độ của cầu thủ kết hợp sẽ được tính như sau.:
-Cấp độ cuối cùng=(cấp độ hiện tại + cấp độ tối đa)/2

*Khi cấp độ trung bình của cầu thủ lớn hơn 7, Tiềm năng và các chỉ số cảu cầu thủ khi kết hợp sẽ được phát triển tối đa.Tiếp Theo sẽ là phần Nâng Cấp Cầu Thủ
Với chức năng này khi các bạn kết hợp 2 cầu thủ giống nhau các bạn sẽ được chủ động chọn 5 chỉ số trong 5 thuộc tính của cầu thủ. ( tương đương 5 Lvl của cầu thủ).

Ở các mức +1 và +2 sẽ không bị thất bại, nhưng ở mức +3 3 thất bại sẽ xảy ra. Tuy nhiên cầu thủ gốc sẽ không bị mất.

*Lưu Ý: Khi Nâng cấp các bạn nên chú ý chọn đúng cầu thủ gốc để vệc nâng cấp không bị thất bại.[...Hội Đồng FiFa...]