Nhiệm Vụ

Nhiệm Vụ trong FCManager sẽ được chia thành 2 phần khác nhau:


Phần Nhiệm Vụ Hằng Ngày: giúp cho các nhà Huấn luyện có thêm nguồn thu nhập từ các quỹ hỗ trợ để phát triển đội bóng.

+ Nhiệm Vụ đăng nhập hằng ngày: với nhiệm vụ này các bạn có cơ hội nhận được quỹ hỗ trợ đội bóng hoặc các thẻ cầu thủ.


+ Nhiệm Vụ duy trì đăng nhập: Với nhiệm vụ này khi đạt các mốc thời gian qui định (10p; 30p; 60p; 120p; 180p) các bạn sẽ nhận được các phần quà với giá trị tăng cao sau mỗi mốc.+ Nhiệm vụ Thi đấu hằng ngày: khi hoàn thành nhiệm vụ ở các mức các nhà quản lí sẽ nhận được từ 18.000 đến 50.000 Gold tùy theo nhiệm vụ.Phần Thành Tích Đội Bóng: trong FCManager sau khi hoàn thành các thành tích nhất dịnh các bạn sẽ nhận được các phần thưởng cũng như danh hiệu tương ứng với phần thưởng đó. 

Chúc Các Nhà quản lí thành công.
 

Thân Chào
[..Hội Đồng FiFa..]