Chiêu Mộ Cầu Thủ

Chiêu Mộ Cầu Thủ

Recruiting and reinforcing players in FC Manager is as follows.
 

  1. Thử Nghiệm (Trade Center – Thử nghiệm)

Thử nghiệm sẽ diễn ra 3 lần trong ngày (08:00, 13:00,18:00) và đều được làm mới.
Đó là 1 cách để chiêu mộ cầu thủ, Và Mặc dù đó là những cầu thủ có chỉ số tương đối thấp, rất hiếm khi có được những cầu thủ xuất sắc.
Đó là lợi thế để có được những Tài năng trẻ với mức chi phí thấp.

 

 

  1. Giao dịch (sẽ được cập nhật sau)

Là cách trao đổi, mua bán các cầu thủ của người chơi với nhau.
Đấu thầu được thực hiện khi người chơi đăng ký trên thị trường chuyển nhượng, và trong khoảng thời gian người bán đã thiết lập, Người chơi nào trả giá cao nhất sẽ chiến thắng.
Bạn có thể đăng kí bán cầu thủ trên thị trường chuyển nhhượng.
Thường được dung để thực hiện trên các cầu thủ có thể thi đấu ngay và các tài năng trẻ.

 
  1. Thị Trường FA (Trade Center –FA Market)

Thị trường FA sẽ diễn ra 2 lần 1 ngày, Bạn có thể tuyển mộ các cầu thủ với chỉ số cao ở thị trường FA.
Bắt đầu lúc 12:00 and kết thúc 22:00 mỗi ngày day, trong khoảng thời gian người bán đã thiết lập, Người chơi nào trả giá cao nhất sẽ chiến thắng.
Giá cao hơn sdẽ được áp dụng để đấu giá, sau khi đấu giá sẽ không thể hủy bỏ.
Tuy nhiên, trong cùng phiên đấu giá người chơi chỉ đăng kí đấu giá 2 cầu thủ.

 


 

  1. Nháp tân binh (Trade Center –tân binh Draft)

Được diễn ra 2 lần tong 1 mùa giải, đây là là cơ hội tốt để có được những cầu thủ triển vọng.
Tuy nhiên, trong cùng phiên đấu giá người chơi chỉ đăng kí đấu giá 1 cầu thủ.
 

 

  1. Mua Thẻ  cầu thủ (Item Shop)

Thẻ cầu thủ có thể mua được ở cửa hàng vật phẩm